Batsleer NV - buitengewoon onderhoud - tel 09 325 25 00

Herstelling van brug te drongen

  • Herstelling van brug te drongen
  • Herstelling van brug te drongen
  • Herstelling van brug te drongen
  • Herstelling van brug te drongen
  • Herstelling van brug te drongen
  • Herstelling van brug te drongen
  • Herstelling van brug te drongen

Ook iets moeilijker werken qua toegankelijkheid kunnen perfect door Nv Batsleer renovatie uitgevoerd worden!

Nv Batsleer herstelt aan de spoorwegbrug over de Leie te Drongen in opdracht van Infrabel.`Volgende werken worden uitgevoerd:

Reinigen van alle baksteenparament,Ontmossen van parament, herstel beton aan liggers, zandstralen van metalen liggers en hercoaten ervan, plaatsen van spuitbeton op de wanden onder de brug.

Alle werken worden uitgevoerd van op een ponton welke aangemeerd ligt onder de brug.

drongen

Share: